Реквiзити

Реквизити для платежу:

 • Назва/ім‘я отримувача: ОК «ЖБК » СИНЬООЗЕРНИЙ»
 • Код ЄДРПОУ: 41505643
 • Старий формат:
  • № Рахунку: 26 0000 5301 0957
  • Назва банку: В ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
  • МФО: 321842
 • Новий формат (мiжнародний стандарт IBAN):
  • UA763218420000026000053010957

Для платежу вступного членського внеску (разово, 500 гр. незалежно вiд кiлькостi договорiв):

 • Призначення платежу: Вступний членський внесок

Членського внесок (200 гр. за кожен договiр, кожен мiсяць):

1 договiр = 1 об’єкт = 1 внесок (200 гр). Якщо у вас декiлька договорiв, потрiбно внести за кожен.

 • Призначення платежу: Членський внесок за <мicяць> <рiк>, ПІБ, номер договору

Для iнвесторiв, що не являються членами ЖБК:

 • Призначення платежу: Материальна допомога вiд (прiзвище, iм’я, по батьковi), номер договору.